ทำไมบางคนไม่กินอาหารที่งานศพ

ทำไมไม่กินอาหารงานศพ

งานศพเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์และแสดงความอาลัยต่อญาติมิตรที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป ในงานศพมักมีการเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและแสดงความขอบคุณ

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคนที่เลือกที่จะไม่รับประทานอาหารในงานศพ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากความเชื่อในเชิงโชคลางหรือความเชื่อทางศาสนา

ข้าวกล่องงาศพ

ความเชื่อทางโชคลาง

ความเชื่อทางโชคลางเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยเชื่อว่าการรับประทานอาหารในงานศพจะนำความโชคร้ายมาสู่ผู้รับประทานอาหารนั้น ๆ ความเชื่อนี้อาจมาจากความกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความตาย บางคนเชื่อว่าจะทำให้ดวงตก บางคนเชื่อว่าจะทำให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต บางคนเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณของผู้วายชนม์ตามมาหลอกหลอน

ความเชื่อทางศาสนา

ในบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ เชื่อว่าอาหารในงานศพนั้นเป็นอาหารสำหรับวิญญาณของผู้วายชนม์ ไม่ได้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทาน ความเชื่อนี้อาจมาจากหลักธรรมทางศาสนาที่ว่า มนุษย์และวิญญาณต่างมีภพภูมิที่แตกต่างกัน มนุษย์จึงไม่ควรรับประทานอาหารที่เตรียมไว้สำหรับวิญญาณ

เหตุผลอื่น ๆ

นอกจากความเชื่อทางโชคลางและศาสนาแล้ว ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่บางคนเลือกที่จะไม่รับประทานอาหารในงานศพ เช่น

  • บางคนไม่สบายหรือมีโรคประจำตัว จึงไม่สามารถรับประทานอาหารได้
  • บางคนไม่รู้สึกหิวหรืออิ่มแล้ว
  • บางคนไม่อยากรบกวนเจ้าภาพในการทำอาหาร
  • และก็มีบางความเชื่อ ว่ามีคาถาอาคม แล้ว ของจะเสื่อม

ในปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่าไม่ควรรับประทานอาหารในงานศพเริ่มลดลง ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจว่าอาหารในงานศพเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ ไม่ใช่อาหารสำหรับวิญญาณของผู้วายชนม์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในงานศพแต่อย่างใด