Tag: อาหาร งานฌาปนกิจ

  • การเตรียมตัว จัดงานสวดศพ วันแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง

    การเตรียมตัว จัดงานสวดศพ วันแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง

    การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ย่อมสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว ญาติมิตร และผู้ใกล้ชิด งานสวดอภิธรรมศพ เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิต และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล สำหรับวันแรกของงานสวดอภิธรรมศพ มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้