Tag: จัดงานศพกี่วันดี

  • งานศพจัดกี่วัน: คำตอบที่ใช่สำหรับคุณ

    งานศพจัดกี่วัน: คำตอบที่ใช่สำหรับคุณ

    งานศพ เป็นพิธีกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์ ประเพณีไทยนิยมจัดงานศพโดยสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ แต่จำนวนวันในการจัดงานศพนั้นไม่มีกฎตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ