ตัวอย่างเนื้อหาการ์ดเชิญงานศพ: ถ้อยคำอาลัยและการส่งต่อข้อมูลสำคัญ

ตัวอย่าง บัตรเชิญ การ์ด งานศพ ลายไทย

การ์ดเชิญงานศพเป็นสื่อกลางที่ใช้แจ้งข่าวการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมพิธีกรรมทางศาสนา การ์ดเชิญงานศพที่ดีควรประกอบไปด้วยถ้อยคำที่แสดงความอาลัยอย่างเหมาะสม และข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับทราบรายละเอียดและสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวก

องค์ประกอบสำคัญของการ์ดเชิญงานศพ:

  1. ถ้อยคำแสดงความอาลัย: ส่วนนี้จะเป็นการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต อาจใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเป็นทางการ เช่น “ด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง” หรือ “ด้วยความอาลัยรัก” หรืออาจใช้ถ้อยคำที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เช่น “ด้วยความอาลัยยิ่ง” หรือ “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง” ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้เสียชีวิต
  2. ข้อมูลผู้เสียชีวิต: ควรระบุชื่อ-สกุลของผู้เสียชีวิต อายุ และวันเวลาที่เสียชีวิต เพื่อให้ผู้รับทราบว่าเป็นการ์ดเชิญงานศพของใคร
  3. ข้อมูลผู้จัดงาน: ระบุชื่อ-สกุลของญาติผู้ใหญ่หรือผู้จัดงาน เพื่อให้ผู้รับทราบว่าใครเป็นผู้จัดงานและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
  4. กำหนดการ: เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการ์ดเชิญงานศพ ควรระบุวัน เวลา และสถานที่ของพิธีต่างๆ อย่างละเอียด เช่น วันและเวลาสวดพระอภิธรรม วันและเวลาฌาปนกิจศพ และสถานที่จัดงาน เพื่อให้ผู้รับสามารถวางแผนและเข้าร่วมพิธีได้ถูกต้อง

ตัวอย่างการเขียนการ์ดเชิญงานศพ:

ตัวอย่างที่ 1: การ์ดเชิญแบบเป็นทางการ

ด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง คุณพ่อชัยชาติ อยู่นาน อายุ 75 ปี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ครอบครัวสิริสุข ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ณ ศาลา 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กำหนดการ วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ

ตัวอย่างที่ 2: การ์ดเชิญแบบอบอุ่น

ด้วยความอาลัยยิ่ง ป้าจุ๋ม (นางสาวจันมามา บุตรผลดี) อายุ 62 ปี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ครอบครัวบุตรผลดี ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมรำลึกถึงความทรงจำอันงดงามและร่วมส่งดวงวิญญาณของป้าจุ๋ม สู่สรวงสวรรค์ ณ ศาลา 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กำหนดการ วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ

หมายเหตุ:

  • การ์ดเชิญงานศพสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม
  • ควรเลือกใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งการ์ดเชิญ

การ์ดเชิญงานศพเป็นมากกว่าแค่การแจ้งข่าวร้าย แต่ยังเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตอีกด้วย การเขียนการ์ดเชิญงานศพที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้รับรู้สึกถึงความตั้งใจและความอาลัยของผู้จัดงานได้อย่างแท้จริง